Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

28. člen (splošna ureditev)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

28. člen
(splošna ureditev)

Za javne zavode na področju kulture se uporabljajo predpisi o javnih zavodih razen, če ta zakon določa drugače.

Povezane vsebine