Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

32. člen (organi javnega zavoda)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

32. člen
(organi javnega zavoda)

Organi javnega zavoda so:

  • direktor,
  • svet,
  • strokovni svet.
Povezane vsebine