Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)

Časovnica

 1. 2022

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 07.01.2022

   Prenehanje veljavnosti

 2. 2016

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 01.04.2016

   Odločba o ugotovitvi, da 162. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ in prvi odstavek 68. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v delu, v katerem sta se nanašala na napredovanje sodnikov, nista bila v neskladju z Ustavo

 3. 2015

  3 predlogi / 3 spremembe / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24.07.2015

   ZIPRS1415-F Zakon o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24.07.2015

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 24.06.2015

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26.06.2015

   ZIPRS1415-E Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26.06.2015

    Uradno besedilo

   3. Predlog

  3. Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28.02.2015

   ZIPRS1415-D Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28.02.2015

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 30.01.2015

    Predlog

 4. 2014

  3 predlogi / 3 spremembe / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29.12.2014

   ZIPRS1415-C Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29.12.2014

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 10.12.2014

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 84/2014 z dne 28.11.2014

   ZIPRS1415-B Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 84/2014 z dne 28.11.2014

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 30.10.2014

    Predlog

  3. Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30.05.2014

   ZIPRS1415-A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30.05.2014

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 08.05.2014

    Predlog

 5. 2013

  1 predlog / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 09.12.2013

   ZIPRS1415 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

  2. Državni zbor RS z dne 30.09.2013

   ZIPRS1415 PREDLOG Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015