Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 11

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 11

Pristojni organi lahko odstopijo od točk (a) in (b) prvega pododstavka člena 4, točk (c) in (d) prvega pododstavka člena 6 ter od člena 8, ko mora oseba prenesti svoje običajno prebivališče na ozemlje države članice zaradi izjemnih političnih okoliščin.

Povezane vsebine