Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 21

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 21
  1. Oprostitev se odobri glede opreme, šolskih pripomočkov in gospodinjskih predmetov, ki predstavljajo običajno opremo študentske sobe in pripadajo učencem ali študentom, ki prihajajo v Skupnost zato, da bodo tam študirali, in so namenjeni njihovi osebni uporabi v obdobju njihovega študija.
  2. V tem členu se uporabljajo naslednje opredelitve:
  1. "učenec ali študent" pomeni vsako osebo, ki je vpisana v izobraževalni ustanovi, da bo redno obiskovala programe, ki jih nudi izobraževalna ustanova;
  2. "oprema" pomeni spodnje perilo in gospodinjske tekstilne predmete ter oblačila, nova ali ne;
  3. "šolski pripomočki" pomeni predmete in instrumente (vključno s kalkulatorji in pisalnimi stroji), ki jih običajno uporabljajo učenci ali študenti za namene študija.
Povezane vsebine