Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

16. člen (medsebojno sodelovanje)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

16. člen
(medsebojno sodelovanje)

Pri uresničevanju nalog, določenih s tem zakonikom, morajo med seboj sodelovati centri za socialno delo in drugi nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, državni in pravosodni organi, organi lokalnih skupnosti ter humanitarne in druge nevladne organizacije.

Povezane vsebine