Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ

4. člen

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen

Za delo sindikata zdravnikov mora biti zagotovljeno:

  • sindikalnemu zaupniku najmanj dve plačani uri letno za vsakega zdravnika v zavodu, vendar ne manj kot 50 ur letno, za opravljanje njegovih funkcij in za sodelovanje pri delu organov sindikata zdravnikov izven zavoda. V tako določeno število ur se ne všteva sodelovanje sindikalnega zaupnika v organih sindikata zdravnikov na lokalni oziroma državni ravni. Ne glede na število sindikalnih zaupnikov skupno število plačanih ur za njihovo sindikalno delo (tj. za delo vseh zaupnikov) ne sme biti manjše kot število zdravnikov v zavodu in ne manjše kot 50 ur letno;
  • okvirni režim izrabe določenega števila ur za delo sindikalnega zaupnika se dogovori med sindikatom in direktorjem zavoda. Pri tem se upoštevajo potrebe in interesi članov sindikata zdravnikov in zahteve delovnega procesa;
  • prost dostop zunanjih predstavnikov sindikata zdravnikov v zavod na podlagi vnaprejšnega obvestila;
  • svoboda sindikalnega obveščanja in širjenja sindikalnega tiska;
  • strokovna pomoč in drugi pogoji za delo sindikata zdravnikov (prostori, tehnično in administrativno delo ipd.), njegovih organov in sindikalnih zaupnikov;
  • tehnična izvedba obračuna in plačevanja članarine sindikatu zdravnikov za člane sindikata.
Povezane vsebine