Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ

5. člen

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen

Pravice in obveznosti zavoda oziroma delodajalca in sindikata zdravnikov se podrobneje urejajo s posebno pogodbo o sindikalnem delovanju v zavodu.

S pogodbo o sindikalnem delovanju se uredi zlasti:

  • pravica zdravnikov do sindikalnega delovanja v zavodu;
  • pravice sindikalnega zaupnika;
  • pravica prostega dostopa zunanjih predstavnikov sindikata zdravnikov v zavod;
  • svoboda sindikalnega obveščanja in širjenja sindikalnega tiska v zavodu;
  • oblike strokovne pomoči, ki jo zavod nudi sindikatu zdravnikov;
  • način obračunavanja in nakazovanja sindikalne članarine;
  • pravica sindikata zdravnikov, da zastopa zdravnike v postopkih, ki zoper nje tečejo v zavodu.
Povezane vsebine