Najnovejša različica člena

Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19

3. člen (merila za določitev dodatka COVID-19)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(merila za določitev dodatka COVID-19)

Najvišja mesečna višina dodatka COVID-19 in merila za izračun dodatka COVID-19 so določeni v Prilogi tega pravilnika.

Povezane vsebine