Najnovejša različica člena

Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19

4. člen (evidenca)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(evidenca)

(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) spremlja realizacijo izvedenih storitev, in sicer najmanj naslednje podatke:

  • ime in priimek zaposlenega, ki je imel neposreden stik z obolelim, za vsak dan posebej ter številko kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: KZZ) obolelega na področju splošne in specialistične ambulantne dejavnosti ter patronažne službe v urgentnem centru, pri izvajanju nalog nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov,
  • o razporedu zaposlenega na posamezno delovno mesto oziroma delovišče ter datum in uro (od – do) razporeda za vsak dan posebej, in sicer v rdeči coni v bolnišnici in pri izvajalcu na področju socialnega varstva, na COVID-19 oddelku, v COVID-19 intenzivni enoti, ,
  • ime in priimek zaposlenega, ki je imel neposreden stik z obolelim, za vsak dan posebej, številko KZZ obolelega, relacijo in čas vožnje, zaokrožen na celo uro za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov, sanitetnih in pogodbenih prevozov obolelih,
  • ime in priimek zaposlenega, ki je imel neposreden stik z obolelim, za vsak dan posebej, številko KZZ obolelega ter čas izvajanja storitve za izvajanje nalog na področju diagnostičnih in terapevtskih storitev.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka izvajalec na zahtevo predloži oziroma omogoči na vpogled ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Povezane vsebine