Najnovejša različica člena

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

4. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen

Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo:

  • stroški dela,
  • stroški materiala in storitev,
  • stroški živil za otroke.
Povezane vsebine