Najnovejša različica člena

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

7. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen

Stroški živil za otroke se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v posameznem programu.

Povezane vsebine