Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

7. člen (odločanje o napredovanju v naziv)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(odločanje o napredovanju v naziv)

(1) Na podlagi vloženega predloga za napredovanje v naziv se vodi postopek v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

(2) O napredovanju v naziv v skladu s tem pravilnikom odloči minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister).

(3) Naziv se pridobi:

    1. decembra, če je bil predlog za napredovanje vložen do vključno zadnjega dne novembra;
    1. marca, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne februarja;
    1. maja, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne aprila;
    1. julija, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne junija;
    1. oktobra, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne septembra.

(4) Dokončna odločba o podelitvi naziva strokovnemu delavcu oziroma pomočniku ravnatelja je podlaga ravnatelju oziroma direktorju za določitev plače strokovnemu delavcu oziroma pomočniku ravnatelju v skladu s pridobljenim nazivom.

Povezane vsebine