Najnovejša različica člena

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

5. člen (učna obveznost – pouk)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(učna obveznost – pouk)

S strokovnimi delavci iz 3. člena se sklene delovno razmerje za polni delovni čas, če je njihova povprečna tedenska učna obveznost v okviru 35 tednov pouka:

  • 19 ur pouka za učitelje slovenščine,
  • 20 ur pouka za učitelje (drugih) splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov,
  • 25 ur pouka za učitelje praktičnega pouka in veščin,
  • 20 ur sodelovanja pri pouku za korepetitorje,
  • 30 ur sodelovanja pri pouku za laborante.
Povezane vsebine