Najnovejša različica člena

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

6. člen (vzgojna obveznost vzgojitelja)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(vzgojna obveznost vzgojitelja)

V okviru polnega delovnega časa je vzgojna obveznost vzgojitelja 30 ur na teden.

Povezane vsebine