Najnovejša različica člena

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

6. člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

Kolikor izguba oziroma uničenje blaga presega običajne stopnje določene s tem pravilnikom, je potrebno ob nastanku tolikšne izgube obvezno sestaviti zapisnik (višja sila).

Povezane vsebine