Najnovejša različica člena

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

7. člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen

Stopnje običajnega odpisa blaga pri pridelavi svežega sadja in zelenjave ter sadik, semena in sadilnega materiala:

A) Transportni kalo za sadje in do 1%.
zelenjavo:
B) Skladiščni kalo za sadje in
zelenjavo:
– v letih z ugodnimi (povprečnimi)
vremenskimi razmerami je skladiščni
kalo, ki nastopi zaradi pojava gniladi
največ 10%, v letih z neugodnimi
vremenskimi razmerami (toča, suša,
pozeba ipd.) pa zaradi večje
verjetnosti gniladi do 30%,
– transpiracijski kalo v hladilnici z
CA in ULO režimom znaša največ
0,5%/mesec, v hladilnici z NA režimom
največ 1%/mesec.
C) Sortirni kalo za sadje in     do
zelenjavo:            1,5%.
D) Odpis blaga za seme in sadilni
material poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin (čebulice in sadike) do 10%
letno od količine v prometu.
E) Pri sadnih sadikah se zaradi
poškodb pri manipulaciji ali zaradi
izsušitve pojavi kalo do višine 8%.
F) Maloprodajni kalo pri svežem sadju
in zelenjavi znaša do 1%.

Povezane vsebine