3. člen

(1) Primanjkljaj in uničenje blaga se ugotavljata:

  • neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu ali skladiščenju,
  • z izrednim popisom blaga v skladišču,
  • z rednim letnim popisom blaga v skladišču.

(2) O ugotovljenem primanjkljaju oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

Povezane vsebine