4. člen

(1) Odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja ter drugih okvar, do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

(2) Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.

(3) Gospodarski subjekti evidentirajo ugotovljene primanjkljaje in uničenja ter s tem povezane odpise v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).

Povezane vsebine