5. člen

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se pri skladiščenju in transportu šteje za primanjkljaj in uničenje iz prvega odstavka četrtega člena največ primanjkljaj izračunan z uporabo naslednjih stopenj za posamezne skupine blaga in vrednosti njegovega enosmernega prometa v obračunskem obdobju:

+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Vrste – skupine izdelkov        |  Stopnja  |
+------+----------------------------------------+--------------+
|A   |Vlakna                 |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B   |Preje                  |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C   |Tekstilije               |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|D   |Tekstilni izdelki razen oblačil     |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|E   |Oblačila                |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|F   |Surove kože in usnje          |   3,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|G   |Obutev                 |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|H   |Ostali izdelki iz usnja         |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+

Povezane vsebine