Najnovejša različica člena

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020

2. člen

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Neposredni uporabniki lahko do vključno četrtka, 31. decembra 2020, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS2021.

Povezane vsebine