Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1B

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00) se v 150. členu drugi in tretji odstavek, nadomestita z novim besedilom, ki se glasi:
"(2) Uskladitev pokojnin se opravi v januarju in drugih rokih, določenih za uskladitev plač vseh zaposlenih, in sicer na način, ki je za tekoče leto določen za uskladitev plač v dogovoru, zakonu ali drugem aktu, ki ureja politiko plač na državni ravni.
(3) V mesecu septembru zavod preveri usklajenost gibanja plač in pokojnin v obdobju od januarja do julija tekočega leta. Če se ugotovi, da je stopnja rasti povprečnih mesečnih plač v tem obdobju glede na povprečje preteklega leta višja od stopnje rasti pokojnin v istem obdobju glede na povprečje preteklega leta, se pokojnine uskladijo za ugotovljeno razliko v rasti. Usklajene pokojnine se izplačujejo od septembra dalje, ta uskladitev pa se upošteva pri določitvi višine uskladitve v januarju prihodnjega leta.
    (4) Pri preverjanju usklajenosti gibanj se za pokojnine upoštevajo podatki o starostnih pokojninah, iz katerih je izločen vpliv preračuna pokojnin po 151. členu tega zakona. Podrobnejšo metodologijo za ugotavljanje razlike v rasti in način upoštevanja izvedene medletne uskladitve predpiše zavod v soglasju z Vlado Republike Slovenije."
    Dosedanji četrti odstavek se črta.
2. člen
Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka 150. člena zakona se v letu 2001 izjemoma opravi uskladitev pokojnin v februarju, in sicer za odstotek rasti povprečja plač, izplačanih v obdobju od junija 2000 do vključno decembra 2000, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za maj 2000. V mesecu septembru 2001 zavod preveri usklajenost gibanja plač in pokojnin v zadnjih sedmih mesecih v primerjavi z obdobjem prejšnjih 12 mesecev. Če se ugotovi, da je stopnja rasti plač večja od stopnje rasti pokojnin, se pokojnine uskladijo za ugotovljeno razliko v rasti. Usklajene pokojnine se izplačujejo od septembra dalje.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!