Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 in ZPIZ-2)

Časovnica

 1. 2019

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 03.05.2019

   ZPIZ-2F Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 03.05.2019

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 28.03.2019

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 04.01.2019

   Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek prvega odstavka 86. člena in 87. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 191. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo

 2. 2017

  2 predloga / 3 spremembe / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20.11.2017

   ZPIZ-2E Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20.11.2017

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 19.09.2017

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29.09.2017

   Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 27. člena, prvi in drugi odstavek 38. člena ter prvi in drugi odstavek 391. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo

  3. Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21.07.2017

   ZPIZ-2D Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21.07.2017

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 22.05.2017

    Predlog

  4. Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 05.05.2017

   ZPIZ-2C Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 05.05.2017

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 23.12.2016

    Predlog

  5. Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24.02.2017

   ZPIZ-1 Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

 3. 2016

  1 predlog / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17.06.2016

   Odločba o ugotovitvi, da je bil peti odstavek 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v delu, v katerem je določal, da imajo zavarovanci, ki so najmanj 10 let opravljali vojaško službo v Slovenski vojski ter ne nameravajo uveljaviti pravice do poklicne pokojnine, pravico zahtevati, naj se jim sredstva, ki jih imajo na računu pri skladu, izplačajo v enkratnem znesku šele po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi z Ministrstvom za obrambo, v neskladju z Ustavo

  2. Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13.05.2016

   Odločba o ugotovitvi, da četrti in peti odstavek 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nista v neskladju z Ustavo

  3. Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11.05.2016

   Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo

 4. 2015

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24.12.2015

   ZPIZ-2B Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24.12.2015

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 18.11.2015

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30.04.2015

   ZPIZ-1 Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča

 5. 2014

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17.06.2014

   ORZPIZ206 Avtentična razlaga petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

 6. 2013

  1 predlog / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31.05.2013

   ZOPRZUJF Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31.05.2013

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 06.05.2013

   ZPIZ-2A Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 39/2013 z dne 06.05.2013

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 14.03.2013

    Predlog

  3. Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22.03.2013

   Odločba o razveljavitvi drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje financ in o ugotovitvi, da so bili drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v delih, ki so se nanašali na upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. 3. 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nek

 7. 2012

  1 predlog / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14.12.2012

   ZPIZ-2 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

  2. Državni zbor RS z dne 19.10.2012

   ZPIZ-2 PREDLOG Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

  3. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

   ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ Začasni ukrepi na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23.12.2011

    Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 228. člena ZPIZ v delu, ki se glasi: "odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje skladno s kriteriji, ki jih določi svet zavoda" kolikor se nanaša na zavarovance iz 13. in 14. člena ZPIZ ...

   4. Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21.10.2011

    Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 102. člena in 103. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter četrti odstavek 40. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov niso v neskladju z Ustavo

 8. 2010

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 02.04.2010

   Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v neskladju z Ustavo

 9. 2006

  0 predlogov / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 03.11.2006

   Odločba o ugotovitvi neustavnosti prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 178. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 18. člena in 179. člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

  2. Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23.10.2006

   Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 - UPB4 Uradno prečiščeno besedilo

  3. Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 03.07.2006

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1G

 10. 2005

  0 predlogov / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 104/2005 z dne 21.11.2005

   Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 - UPB3 Uradno prečiščeno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29.07.2005

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1F

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29.07.2005

    Uradno besedilo

 11. 2004

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 04.03.2004

   Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1 - UPB2 Uradno prečiščeno besedilo

 12. 2003

  0 predlogov / 2 spremembi / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31.12.2003

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1E

  2. Uradni list RS, št. 63/2003 z dne 30.06.2003

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2003 in 2004 - ZIPRS0304-A

  3. Uradni list RS, št. 63/2003 z dne 30.06.2003

   Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02 in 26/03-UPB1 Odločba Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi tretjega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju , kolikor se nanaša na izplačevanje dodatka za pomoč in pos

  4. Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13.03.2003

   Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1 - UPB1 Uradno prečiščeno besedilo

 13. 2002

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 110/2002 z dne 18.12.2002

   Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - ZISDU-1

  2. Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12.12.2002

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1D

 14. 2001

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28.12.2001

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1C

 15. 2000

  0 predlogov / 3 spremembe / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29.12.2000

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1B

  2. Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15.09.2000

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za socialno varnost - ZPSV-C

  3. Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11.08.2000

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1A

 16. 1999

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 106/1999 z dne 23.12.1999

   Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1