POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

27. člen (pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

27. člen
(pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine)

(1) Zavarovanec (moški in ženska) pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 65 let, če je dopolnil najmanj 15 let zavarovalne dobe.

(2) Ne glede na starost, določeno v prejšnjem odstavku, pridobi zavarovanec (ženska) v obdobju od leta 2013 do leta 2015 starostno pokojnino, ko dopolni starost:


+---------------------+---------------------+-------------------+
| Leto | Leta | Meseci |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| 2013 | 63 | 6 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| 2014 | 64 | 0 |
+---------------------+---------------------+-------------------+
| 2015 | 64 | 6 |
+---------------------+---------------------+-------------------+

(3) V obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2019 pridobi pravico do starostne pokojnine zavarovanec (moški in ženska), ki je dopolnil 20 let pokojninske dobe in naslednjo starost:


+-------------+-------------------------------------------------+
| | Starost |
| +------------------------+------------------------+
| Leto | Moški | Ženska |
| +------------+-----------+------------+-----------+
| | Leta | Meseci | Leta | Meseci |
+-------------+------------+-----------+------------+-----------+
| 2013 | 63 | 6 | 61 | 6 |
+-------------+------------+-----------+------------+-----------+
| 2014 | 64 | 0 | 62 | 0 |
+-------------+------------+-----------+------------+-----------+
| 2015 | 64 | 6 | 62 | 6 |
+-------------+------------+-----------+------------+-----------+
| 2016 | | | 63 | 0 |
+-------------+------------+-----------+------------+-----------+
| 2017 | | | 63 | 6 |
+-------------+------------+-----------+------------+-----------+
| 2018 | | | 64 | 0 |
+-------------+------------+-----------+------------+-----------+
| 2019 | | | 64 | 6 |
+-------------+------------+-----------+------------+-----------+

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, pridobi pravico do starostne pokojnine tudi zavarovanec (moški in ženska), ki je dopolnil 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa dobe.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znašata v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2018 starost zavarovanca (moški in ženska) in pokojninska doba zavarovanca (ženska) brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine:


+--------------+---------------------------------+--------------+
| | Starost | Pokojninska |
| | | doba brez |
| | | dokupa |
| | | (ženska) |
| Leto +-----------------+------------------------------+
| | Moški | Ženska |
| +-----------------+---------------+--------------+
| | Leta Meseci | Leta Meseci | Leta Meseci |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
| 2013 | 58 4 | 58 0 | 38 4 |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
| 2014 | 58 8 | 58 4 | 38 8 |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
| 2015 | 59 0 | 58 8 | 39 0 |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
| 2016 | 59 4 | 59 0 | 39 4 |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
| 2017 | 59 8 | 59 4 | 39 8 |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+
| 2018 | | 59 8 | |
+--------------+-----------------+---------------+--------------+

Povezane vsebine