POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

29. člen (pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

29. člen
(pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine)

(1) Zavarovanec pridobi pravico do predčasne pokojnine pri starosti 60 let, če je dopolnil 40 let pokojninske dobe.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znašata v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2018 starost zavarovanca (moški in ženska) in pokojninska doba zavarovanca (ženska) za pridobitev pravice do predčasne pokojnine:


+--------------+-----------------------------+------------------+
| | Starost | Pokojninska |
| | | doba (ženska) |
| +---------------+--------------------------------+
| Leto | Moški | Ženska |
| +---------------+-------------+------------------+
| | Leta Meseci | Leta Meseci | Leta Meseci |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
| 2013 | 58 4 | 58 0 | 38 4 |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
| 2014 | 58 8 | 58 4 | 38 8 |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
| 2015 | 59 0 | 58 8 | 39 0 |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
| 2016 | 59 4 | 59 0 | 39 4 |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
| 2017 | 59 8 | 59 4 | 39 8 |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
| 2018 | | 59 8 | |
+--------------+---------------+-------------+------------------+

Povezane vsebine