Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev

DRUGO - ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo
I. UVODNA DOLOČBA
(splošna določba)

Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava, njihovih namestnikov, strokovnih direktorjev in strokovnih vodij (v nadaljnjem besedilu: direktor) iz naslova izvajanja javne službe na področjih iz pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

II. DELOVNA USPEŠNOST DIREKTORJA IZ PRILOGE I UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
(merila)


Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja iz priloge I Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju se določi na podlagi naslednjih meril:
– poslovna uspešnost največ 40% skupne ocene
– kakovost in strokovnost
izvajanja javne službe največ 30% skupne ocene
– razvojna naravnanost največ 30% skupne ocene

(ovrednotenje poslovne uspešnosti)


Poslovna uspešnost osebe javnega prava pri izvajanju javne službe se
ovrednoti na naslednji način:
– gospodarno in racionalno poslovanje zavoda, izkazano z letnim
poslovnim poročilom, merjeno z razmerjem med prihodki in odhodki,
– ki je enako 1 ali 10%
– ki je večje od 1 15%
– nadpovprečno izpolnjevanje vsebinskih
ciljev letnega načrta dela 15%
– povečevanje obsega nalog javne službe
ali njihovo učinkovitejše izvajanje z vpeljavo
novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev 10%

(ovrednotenje kakovosti in strokovnosti storitev)


Kakovost in strokovnost izvajanja javne službe osebe javnega prava se
ovrednoti na naslednji način:
– vpeljan sistem spremljanja kakovosti 10%
– dokumentirano preverjanje zadovoljstva
uporabnikov storitev 10%
– dokumentirano preverjanje zadovoljstva
zaposlenih 10%

(ovrednotenje razvojne naravnanosti)


Razvojna naravnanost osebe javnega prava se ovrednoti na naslednji
način:
– izdelava in izvajanje srednjeročnega
razvojnega načrta usklajenega s srednjeročnimi
in dolgoročnimi strateškimi dokumenti države 15%
– aktivno sodelovanje pri državnih in
mednarodnih razvojnih projektih, ki so povezani
z dejavnostjo področja 15%

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 8 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!