Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V 2. členu se doda nova šifra dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008
»Šifra SKD 2008           Naziv dejavnosti po SKD2008
B08.930               Pridobivanje soli«
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»Stopnje običajnega odpisa blaga pri drugi predelavi in konzerviranju sadja in zelenjave
                         % običajnega
                            odpisa
1  transportni kalo pri prejemu blaga         do 3%
2  proizvodni kalo po fazah proizvodnega
   procesa
   prebiranje, čiščenje               do 30%
   lupljenje                     do 25%
   izluževanje                    do 14%
   odmrzovanje in blanširanje            do 40%
   mletje, rezanje, centrifugiranje          do 5%
   kuhanje, mešanje, koncentracija          do 20%
   fermentacija                   do 10%
   priprava nalivov in zalivanje           do 15%
   vlaganje, pasterizacija, polnjenje,
   zapiranje                     do 5%
3  skladiščni kalo po vrstah materiala
   sveža surovina                    5%
   zamrznjena surovina                  1%
   sveže meso                      2%
   kupljeni polizdelki                0,50%
   arome, barve in ekstrati               2%
   sušena zelenjava                   1%
   semena in suhi material                2%
   kis                          3%
   olje in maščobe                  0,50%
   steklena embalaža                 0,50%
   pločevinasta embalaža                 1%
   plastična embalaža                  1%
   kartoni                        1%
   etikete                        1%
   folija                        1%
   vrečke                       0,50%
   lepila, gumice, sponke in podobno         0,50%
   lesene palete                     5%
   drugi materiali                  0,50%
4  skladiščni kalo pri polproizvodih
   in gotovih proizvodih
   polproizvodi                    0,50%
   gotovi proizvodi                  0,25%
Osnova za obračun običajnega odpisa blaga je vrednost prejema v skladišče.«
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji olja in maščob:

1. SUROVINE
a) Surova olja:
– 1% od nabavljene količine olja,
b) Specialna rafinirana in nerafinirana olja
– 1% od nabavljene količine olja
c) Čebula:
– 3% od nabavljene količine čebule
d) Oljnice, oljna pogača in oljne tropine:
– 1% od nabavljene količine oljnic
– 1% od nabavljene količine oljne pogače
– 1% od nabavljene količine oljnih tropin

2. POLPROIZVODI IN GOTOVI PROIZVODI
a) Rafinirana in hladno stiskana olja v rinfuzi:
– 0,3% od proizvedene količine olja
b) Embalirana olja:
– 1% od proizvedene količine olja
c) Delikatesni polproizvodi in proizvodi:
– 1% od proizvedene količine
d) Oljna pogača, oljne tropine in luska:
– 1,5% od proizvedene količine oljne pogače
– 1,5% od proizvedene količine oljnih tropin
– 1% od proizvedene količine luske
e) Čebula:
– 3% od proizvedene količine olupljene in ocvrte čebule
f) Začimbe
– 2% od proizvedene količine embaliranih začimb v zrnju
– 3% od proizvedene količine embaliranih mletih začimb

3. TRGOVSKO BLAGO
a) Oljne tropine in oljna pogača:
– 1,5% od nabavljene količine oljnih tropin
– 1,5% od nabavljene količine oljne pogače
b) Margarina in ostale trde maščobe
– 1% od nabavljene količine margarine

4. EMBALAŽA
a) Steklenice:
– 4% od porabljene količine
b) PET plastenke:
– 1,5% porabljene količine
c) Pločevinke:
– 1,5% od porabljene količine
d) Kartoni, etikete, zamaški, folija, vreče in epruvete-predforme za proizvodnjo plastenk:
– 1,5% od porabljene količine
e) Plastične ročke:
– 1,5% od porabljene količine
f) Plastični zaboji:
– 2% od prodane količine
g) Palete:
– 3% od prodane količine«
V 2. točki prvega odstavka 11. člena se v alineji pred besedno zvezo »od porabljenih v proizvodnji pekovskih izdelkov« spremeni vrednosti »0,8%« na novo vrednost 1,3%«.
Nadalje se 4. točka prvega odstavka 11. člena spremeni tako, da se glasita:
»4. SLADKOR; KAKAV IN SOL – vrečeni in pakirani proizvodi
Za uskladiščene količine sladkorja se prizna razsip v višini:
– 0,2% za sladkor pakiran v natron (papirni) embalaži, za dobo enega leta,
– 0,1% za sladkor pakiran v juta, PP ali PVC embalaži za dobo enega leta.
Pri porabi sladkorja v proizvodnem procesu se prizna primanjkljaj ali izguba sladkorja v višini:
– 0,2% od količine porabljene v proizvodnji,
– 2,0% od količine porabljene pri pripravi in uporabi mletega sladkorja.
Pri porabi glukoznega sirupa se prizna primanjkljaj ali izguba v višini:
– 0,3% pri vskladiščenju za dobo enega leta,
– 0,3% od količine porabljene v proizvodnji.
Za skladiščene količine kakavovega prahu se prizna razsip 0,1% za dobo enega leta.
Kakav, ki se uporablja v proizvodnem procesu, se prizna primanjkljaj ali izguba v višini 0,1% od porabljenih količin v proizvodnji.
Za skladiščene količine soli se prizna razsip 0,3% za sol skladiščeno v vrečah ali kartonih za dobo enega leta.
Za ostale surovine, ki se rabijo v proizvodnem procesu in niso navedene v tem pravilniku velja višina primanjkljaja ali izgube 0,3% od porabljenih količin.
Za konditorske izdelke, kjer se zagotavlja derklarirana teža izdelka, se iz naslova primanjkljaja pri pakiranju, prizna izguba v proizvodnem procesu v višini 3,5% od v proizvod vgrajenih materialov (surovin).«
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi soli:
a) odcejanje soli                      7%
b) razsip pri raztovarjanju in manipuliranju
z blagom                          3%
c) skladiščni kalo                     2%
d) primanjkljaj pri procesu proizvodnje soli
– sušenje morske soli                   5,5%
– sušenje naravne morske soli
iz Sečoveljskih solin                    9%
– mletje, sejanje in pakiranje suhe soli:          3%
– – mletje, sejanje in pakiranje vlažne soli
Embalaža                          5%
– PE folija; PE+PP folija                  5%
– ovijalna folija (“strech” folija)             5%
– termokrčljiva folija                   3%
– kartonska embalaža                    2%
– steklena embalaža                    2%.«
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!