Najnovejša različica člena

Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

2. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obračunavajo in plačujejo zavezanci iz 3. do 8. člena tega sklepa v pavšalnih zneskih.

Povezane vsebine