Najnovejša različica člena

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

3. člen (evidenca in poziv SID banke)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(evidenca in poziv SID banke)

(1) SID banka vodi evidenco vseh prejetih popolnih zahtevkov bank in spremlja porabo poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE. O vsakem prejetem zahtevku banke naslednji delovni dan z elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno popolnega zahtevka banke, le-tega SID banka skupaj s svojim pozivom za plačilo poroštva v izplačilo posreduje ministrstvu, pristojnemu za finance.

(2) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

  • polni naziv banke,
  • polni naziv kreditojemalca,
  • pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in navedbo specifikacije zneska glede na vrsto obveznosti,
  • izjavo SID banke, da je višina pozvanega zneska skladna s kreditnimi in poroštvenimi pogoji,
  • datum roka plačila,
  • transakcijski račun banke,
  • številko sklica za plačilo.
Povezane vsebine