Najnovejša različica člena

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

1. člen (vsebina)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se podrobneje ureja določitev sredstev javnega financiranja študijske dejavnosti rednega študija za prvo in drugo stopnjo (v nadaljnjem besedilu: študijska dejavnost) ter s študijem povezane interesne dejavnosti študentov javnih visokošolskih zavodov in zasebnih visokošolskih zavodov za koncesionirane študijske programe.

(2) S to uredbo se podrobneje določajo kazalniki za izračun sredstev variabilnega dela temeljnega stebra financiranja visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: v-TSF-Z), študijske skupine in faktorji za določitev sredstev v-TSF-Z v prvem in tretjem letu pogodbenega obdobja ter podrobnejši način zmanjšanja in povečanja fiksnega dela temeljnega stebra financiranja visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: f-TSF-Z).

(3) S to uredbo se podrobneje ureja tudi javno financiranje univerzitetnih knjižnic drugih članic javnih visokošolskih zavodov in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, nacionalno pomembnih nalog na področju visokega šolstva, razvojnih nalog visokošolskih zavodov, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, ter Evro-sredozemske univerze.

Povezane vsebine