Najnovejša različica člena

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

2. člen (rok in način določitve sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(rok in način določitve sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto)

Sredstva visokošolskega zavoda za temeljni steber financiranja (v nadaljnjem besedilu: TSF-Z sredstva) se določijo s sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), do 31. maja za tekoče koledarsko leto.

Povezane vsebine