Najnovejša različica člena

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

9. člen (kazalnik objave)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(kazalnik objave)

(1) Podatki za kazalnik objave iz tretje alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz baze SCOPUS, pri čemer se upošteva število znanstvenih objav.

(2) Za koledarsko leto n se pri kazalniku objave za razporeditev sredstev v-TSF na sredstva v-TSF-Z upošteva povprečje števila znanstvenih objav v koledarskem letu n-2 in koledarskem letu n-1.

(3) Za kazalnik objave se razporedi 20 % sredstev v-TSF.

Povezane vsebine