Najnovejša različica člena

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

8. člen (kazalnik diplomanti)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(kazalnik diplomanti)

(1) Podatki za kazalnik diplomanti iz druge alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz eVŠ.

(2) Za koledarsko leto n se pri kazalniku diplomanti za razporeditev sredstev v-TSF sredstev na sredstva v-TSF-Z upošteva povprečje števila diplomantov visokošolskega zavoda v koledarskem letu n-2 in koledarskem letu n-1.

(3) Za kazalnik diplomanti se razporedi 20 % sredstev v-TSF, od tega za diplomante prve in druge stopnje 19 % in za diplomante tretje stopnje 1 %.

Povezane vsebine