Najnovejša različica člena

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

7. člen (kazalnik študenti)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(kazalnik študenti)

(1) Podatki za kazalnik študenti iz prve alineje prvega odstavka 5. člena te uredbe se pridobivajo iz evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ).

(2) Za koledarsko leto n se pri kazalniku študenti za razporeditev v-TSF sredstev na v-TSF-Z sredstva upošteva povprečje števila študentov visokošolskega zavoda na dan 30. oktober v študijskem letu n-2/n-1 in študijskem letu n-1/n.

(3) Za kazalnik študenti se razporedi 20 % v-TSF sredstev, od tega za študente prve in druge stopnje 19 % in za študente tretje stopnje 1 %.

Povezane vsebine