Najnovejša različica člena

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

9. člen (sprejem Metodoloških pojasnil)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(sprejem Metodoloških pojasnil)

Metodološka pojasnila iz 5. člena te uredbe morajo biti sprejeta v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.

Povezane vsebine