Najnovejša različica člena

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

4. člen (prijava samostojnega podjetnika posameznika)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(prijava samostojnega podjetnika posameznika)

(1) Za vpis samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) in dela podjetnika v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra podjetnik vloži prijavo neposredno prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom ali na točki za podporo poslovnim subjektom ali pošlje prijavo točki za podporo poslovnim subjektom po pošti.

(2) Če podjetnik pošlje prijavo po pošti, mora biti njegov podpis na prijavi overjen.

(3) V prijavi za vpis v poslovni register podjetnik navede podatke iz drugega odstavka 74. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS).

(4) V prijavi za vpis sprememb podatkov v poslovni register podjetnik navede podatke iz četrtega odstavka prejšnjega člena in predlagani datum vpisa sprememb podatkov, ki je poznejši od datuma vložitve prijave in ni daljši od enega meseca od dne vložitve prijave. Sprememba podatkov je tudi vpis novega dela podjetnika v poslovni register, vpis sprememb podatkov o delu podjetnika v poslovni register in izbris delov podjetnika iz poslovnega registra.

(5) V prijavi za izbris iz poslovnega registra podjetnik navede podatke iz petega odstavka prejšnjega člena in predlagani datum izbrisa. Prijavo lahko vloži največ en mesec in najmanj tri dni pred predlaganim datumom izbrisa.

Povezane vsebine