Najnovejša različica člena

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

5. člen (prijava drugih enot poslovnega registra, za katere je upravljavec registra registrski organ)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(prijava drugih enot poslovnega registra, za katere je upravljavec registra registrski organ)

(1) Sobodajalec vloži prijavo za vpis sobodajalca in dela sobodajalca v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra na obrazcu, ki je določen v prilogi Pravilnika o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07). Sprememba podatkov je tudi vpis novega dela sobodajalca v poslovni register, vpis sprememb podatkov o delu sobodajalca v poslovni register in izbris delov sobodajalca iz poslovnega registra.

(2) Druge enote poslovnega registra, za katere je upravljavec registra registrski organ, vložijo prijavo za vpis v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra v skladu s 3. členom te uredbe, če ni s predpisi, ki določajo njihov vpis v poslovni register, določeno drugače.

Povezane vsebine