Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

12. člen

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

12. člen

V 54. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »letu« nadomesti z besedo »avgustu«.

Povezane vsebine