Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

11. člen

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

11. člen

V 50. členu v drugem odstavku se besedilo »50 %« povsod nadomesti z besedilom »25 %«.

Povezane vsebine