Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

25. člen (izjema od prepovedi razkritja zaupnih podatkov)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

25. člen
(izjema od prepovedi razkritja zaupnih podatkov)

Ne glede na 13. točko drugega odstavka 266. člena ZZavar-1 prepoved razkritja zaupnih podatkov ne velja tudi za odpravo posledic škode na objektih in zemljiščih zaradi poplav in plazov v primerih, če te podatke potrebuje ministrstvo, pristojno za odpravo posledic naravnih nesreč.

Povezane vsebine