Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

28. člen (odstop od pogodbe o izvedbi javnega naročila)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

28. člen
(odstop od pogodbe o izvedbi javnega naročila)

Ne glede na 96. člen ZJN-3 lahko naročnik do 31. marca 2024 odstopi od pogodbe o izvedbi javnega naročila:

  • če zaradi izrednih okoliščin, nastalih zaradi odprave posledic poplav in plazov, na katere ni mogel vplivati in jih predvideti, postane izvedba javnega naročila nemogoča, ali
  • če predmet javnega naročila za naročnika zaradi posledic poplav in plazov postane nepotreben, ali
  • zaradi potrebe po zagotavljanju proračunskih sredstev za postopke javnih naročil, namenjenih odpravi posledic poplav in plazov z namenom preprečitve nastanka morebitne nadaljnje grozeče škode, pri čemer lahko odstopi le od tistih pogodb o izvedbi javnega naročila, ki glede na okoliščine niso več prioriteta.
Povezane vsebine