Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

29. člen (odstop od obvezne izvedbe projektnega natečaja)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

29. člen
(odstop od obvezne izvedbe projektnega natečaja)

Za javna naročila, povezana z odpravo posledic poplav in plazov, začeta do 31. marca 2024, se tretji odstavek 100. člena ZJN-3 ne uporablja.

Povezane vsebine