Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

42. člen (stroški bivanja v študentskih domovih)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

42. člen
(stroški bivanja v študentskih domovih)

Študenti, ki bivajo v javnih in zasebnih študentskih ter javnih dijaških domovih, so na podlagi odločbe o izredni denarni socialni pomoči iz 38. člena tega zakona v študijskem letu 2023/2024 oproščeni plačila subvencionirane cene bivanja za obdobje do 31. decembra 2023.

Povezane vsebine