Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

43. člen (oprostitev plačila stroškov uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

43. člen
(oprostitev plačila stroškov uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema)

Ne glede na peti odstavek 74.a člena ZDU-1 se javnim agencijam, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in ostalim uporabnikom javnih storitev, katerih premično ali nepremično premoženje je bilo poškodovano ali uničeno v poplavah in plazovih, za obdobje od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023 ne zaračunavajo stroški uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema.

Povezane vsebine