Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

44. člen (identifikacija na daljavo ob izdaji sredstva elektronske identifikacije srednje ravni)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

44. člen
(identifikacija na daljavo ob izdaji sredstva elektronske identifikacije srednje ravni)

(1) Ne glede na 10. člen ZEISZ se za preverjanje identitete v postopku pridobitve sredstva elektronske identifikacije srednje ravni zanesljivosti fizičnim osebam, katerih stalno ali začasno prebivališče je bilo poškodovano v poplavah in plazovih, do 30. junija 2024 omogoči identifikacija na daljavo, ki poteka po videopovezavi.

(2) Za izdajo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis na osnovi identifikacije z uporabo sredstva elektronske identifikacije srednje ravni zanesljivosti fizičnim osebam, katerih stalno ali začasno prebivališče je bilo poškodovano v poplavah in plazovih, se do 30. junija 2024 kot ustrezna prizna identifikacija na daljavo, ki poteka po videopovezavi.

(3) Minister, pristojen za področje zagotavljanja centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis, podrobneje določi način izvajanja tega člena.

Povezane vsebine