Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

49. člen (trajanje ukrepov tega poglavja)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

49. člen
(trajanje ukrepov tega poglavja)

(1) Ukrepi iz 45. do 48. člena tega zakona se uporabljajo do 31. marca 2024.

(2) Projekti gradenj iz tega poglavja na prizadetih območjih, pričeti do 31. marca 2024, se dokončajo v skladu s tem zakonom.

Povezane vsebine