Najnovejša različica člena

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

4. člen (vrste pomoči za gospodarstvo)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(vrste pomoči za gospodarstvo)

(1) Vrste pomoči za gospodarstvo so:

  • enostavna pomoč za gospodarstvo, kot jo opredeljuje 2.1. oddelka začasnega okvira,
  • posebna pomoč za gospodarstvo, kot jo opredeljuje 52. točka 2.4. oddelka začasnega okvira in
  • pomoč za energetsko intenzivna podjetja, kot jo opredeljuje 53. točka 2.4. oddelka začasnega okvira.

(2) Začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva iz 1. člena tega zakona se začne izvajati po pridobitvi pozitivne odločbe Evropske komisije o skladnosti pomoči za gospodarstvo iz tega zakona s 107. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Povezane vsebine