Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

11. člen (Pomagač in napeljevalec)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

11. člen
(Pomagač in napeljevalec)

Če gre za napeljevanje ali pomoč v posebno olajševalnih okoliščinah, se sme napeljevalcu in pomagaču sankcija odpustiti.

Povezane vsebine