Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

10. člen (Poskus)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

10. člen
(Poskus)

Storilec ni odgovoren za poskus prekrška.

Povezane vsebine