Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

9. člen (Odgovornost za prekršek)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(Odgovornost za prekršek)

(1) Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek iz malomarnosti ali z naklepom.

(2) Predpis o prekršku lahko določi, da je storilec odgovoren samo, če je prekršek storil z naklepom.

Povezane vsebine